Dezinfekcija prostora – mikroklima prostora. Dezinfekcija ventilacije.Rijeka

Dezinfekcija prostora

Dezinfekcija javnih objekta. Rijeka

Dezinfekcija privatnih objekta.Rijeka

Dezinfekcija poslovnih prostora.Rijeka

Dezinfekcija ventilacije.Rijeka

Dezinfekcija  klimatizacije. Rijeka

Fizikalna i kemijska tretiranja površina i prostora sukladno naputku od NZZJZ Rijeka.

Prije same dezinfekcije ventilacije, klimatizacije ili radnih površina potrebno je kemijski i mehanički očistiti iste.

Nije dovoljno samo pošpricati ili ubaciti dezinfekcijsko sredstvo u ventilacioni/ventilacijski kanal ili klima komoru što mnogi javni objekti i čine a sve kako bi smanjili troškove.

Potrebna je kompletna radnja čišćenja a potom i dezinfekcija navedenih površina.

sve je opisano na ovim stranicama.