Dezinfekcija prostora – mikroklima prostora. Dezinfekcija ventilacije.Rijeka

Kemijsko i mehaničko čišćenje te dezinfekcija ventilacijskih i klimatizacijskih  uređaja i opreme. Rijeka

Fizikalna i kemijska tretiranja površina i prostora sukladno naputku od NZZJZ Rijeka.

Prije same dezinfekcije ventilacije, klimatizacije ili radnih površina potrebno je kemijski i mehanički očistiti iste.

Nije dovoljno samo pošpricati ili ubaciti dezinfekcijsko sredstvo u ventilacioni/ventilacijski kanal ili klima komoru što mnogi javni objekti i čine a sve kako bi smanjili troškove.

Potrebna je kompletna radnja kemijskog i mehaničkog čišćenja a tek nakon toga i dezinfekcija navedenih površina. Sve je opisano na ovim stranicama.