POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA

POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA

RIJEKA SERVIS d.o.o. obvezuje se pružati svoje usluge poštujući odgovarajuće interne i nacionalne norme i propise koji se odnose na kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost na radu u definiranom opsegu: KEMIJSKO ČIŠĆENJE, SERVIS I MONTAŽA TERMOTEHNIČKIH UREĐAJA I OPREME.

Tvrtka jasno ističe svoje opredjeljenje za zaštitu okoliša, uključujući sprječavanje zagađenja.

Također, veliku brigu posvećujemo kontinuiranom usklađivanju svojih djelatnosti sa svim zakonskim propisima i ostalim zahtjevima, kako bi tržištu pružili zakonski usklađene usluge i osigurali sigurne i zdrave radne uvjete za prevenciju s poslom povezanih ozljeda i oboljenja.

Za RIJEKA SERVIS d.o.o. je ispunjenje zahtjeva klijenata i poštivanje utvrđenih normi obveza od najveće važnosti, pa se za svaku uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.

Odnosi s klijentima, dobavljačima i ostalim partnerima moraju se zasnivati i održavati na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanje termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu. Trajno se provoditi stručno osposobljavanje osoblja sa svrhom podizanja kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka.

Putem definiranja općih i pojedinačnih ciljeva sustava upravljanja omogućiti ćemo stalno poboljšanja kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, razvijati ćemo nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju, prihvatiti ih kao nova standardna rješenja. Ovime RIJEKA SERVIS d.o.o. održava sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost na radu prilikom izvršenja usluga.

Ocjena sustava upravljanja provoditi će se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere biti će podloga za poduzimanje korektivnih mjera, analizu rizika i prilika, eliminaciju opasnosti i smanjenje rizika zdravlja i sigurnosti na radu i stalnu kontrolu svih radnih aktivnosti u daljnjem razvoju sustava upravljanja za sljedeće razdoblje.

Međunarodne norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava upravljanja, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojeno priznanje, certifikat, nastojat ćemo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.

Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama, te iskazuje opredjeljenje Uprave za savjetovanje i sudjelovanje radnika i njihovih predstavnika vezano za sustav upravljanja.

Periodična provjera politike sustava upravljanja osiguravati će njenu trajnu primjerenost.

U Rijeci, 28.01.2021. godine.

                                                                                                                  RIEKA SERVIS d.o.o.

                                                                                                                             Direktor:

                                                                                                                        Vitomir Simčić