Kemijsko čišćenje i servis PTV spremnika

Svrha pasterizacije spremnika vode je  (PREVENTIVNO )spriječiti ili ukloniti Legioneloza za objekte koje rade sezonski.

 

Zagrijavanje spremnika vode kao preventivna radnja nije dovoljno, potrebno je očistiti svu mineralnu nakupinu u spremnicima potrošne tople vode (kamenac i hrđa). Po mogućnosti radovi se izvode mehaničkim putem, ali i fizikalnim i kemijskim postupcima. Prilikom kemijskog čišćenja spremnika i cijevi pitke vode, treba voditi računa o korozivnosti kemijskog sredstva koje se koristi u svrhu čišćenje.  Često u starim spremnicima potrošne vode koji se  zagrijavaju spiralnim cijevima, sama naslaga kamenca ustvari sprečava prodiranje vode kroz dotrajale spojeve plašta spremnika.

Kamenac se u spremnicim i bojlerima vode skuplja na elektro. grijačima ili spiralnim cijevima, a time sprečava prijenos topline sa grijača na vodu. S obzirom da voda na izljevnom mjestu mora biti viša od 50 °c za svo vrijeme rada objekta  u slučaju debljih naslaga kamenca potrebno je mnogo više energije i vremena da bi se postigla  željena temperatura.

Nakon čišćenja spremnika obavezno je započeti s procesom zagrijavanja vode sukladno pravilniku o dezinfekciji te voditi zapisnik o vremenu i postignutim temperaturama u bojleru, ali i u izljevnim mjestima (tušilice, slavine i dr.)

Tek onda kada se postignu  temperature na svim izljevnim mjestima u traženom vremenskom roku ovjerava se zapisnik o tome i obavještava  NZZJZ da pristupe uzorkovanju vode.

 

(U slučaju pojave Legionele u potrošnoj vodi ili u klimatizaciji, radovima je poželjno pristupiti

sukladno zakonu ZZPZB i Pravilniku o načinu provedbe dezinfekcije vode.)