Kontakt

Ured: Milutina Barača 54, 51000 Rijeka

Sjedište: Krasica 36D, 51224 Krasica

OIB: 42960698726

Tel: 051 343 509

E- mail: info@riservis.hr