Politika kvalitete i okoliša

„Svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.“ (članak 69 Ustava RH)

                                                        POLITIKA OKOLIŠA

Ovom politikom zaštite okoliša uprava je iskazala svoje opredjeljenje za trajno poboljšavanje i sprečavanje onečišćenja, ispunjenje zakonskih i ostalih zahtjeva iz područja okoliša.

Poduzeće je uvelo sustav zaštite okoliša kako bi se postigao najvišu moguću razinu upravljanja okolišem u području:
KEMIJSKO ČIŠĆENJE VENTILACIJSKIH SUSTAVA
Obveza svih zaposlenih je pridržavati se dodijeljenih odgovornosti i ovlaštenja, a postavljene ciljeve ispunjavati stručno i u zadanim rokovima.
Ciljevi zaštite okoliša su:
• zbrinjavati otpad u skladu sa zakonima i propisima,
• racionalno trošiti i upotrebljavati kemijska sredstva, prirodne izvore energije i sirovine
• gospodarenje aspektima okoliša sa svrhom sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš

Radove izvodimo u skladu sa slijedećim zakonima:
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10),
Zakonom o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10),
Pravilnikom o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (N.N. 100/99., čl.27.)
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 175/03, 100/04)
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

U realizaciji procesa uključujemo naše dobavljače koje kontinuirano ocijenjujemo.

Sav kruti otpad koji nastane u procesu rada zbrinjavamo prema zakonskim propisima i potvrdu o tome predočujemo naručitelju radova.

„Svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.“ (članak 69 Ustava RH)

                                                   POLITIKA KVALITETE

 Ovom politikom kvalitete uprava je iskazala svoje opredjeljenje za ispunjenje zahtjeva i trajno poboljšavanje djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom.

Poduzeće je uvelo sustav upravljanja kvalitetom kako bi se postigla najviša moguća razina kvalitete u području:
KEMIJSKO ČIŠĆENJE VENTILACIJSKIH SUSTAVA
Obveza svih zaposlenih je pridržavati se dodijeljenih odgovornosti i ovlaštenja, a postavljene ciljeve ispunjavati stručno i u zadanim rokovima.

Edukacijom djelatnika postižemo kvalitetu usluge i podižemo razinu svijesti o ciljevima naše organizacije. Svaki naš zaposlenik odgovoran je za kvalitetu vlastitog rada te time nastoji stalno unapređivati poslove i tehniku rada na svom radnom mjestu. Unutar naše tvrtke kontinuirano promatramo, razvijamo i unaprjeđujemo odnos prema našem poslovnom partneru. Stalnim povećavanjem ekološke svijesti svih zaposlenih poduzeće Rijeka servis d.o.o  veliku pažnju posvećuje brizi za okoliš.

Ciljevi kvalitete su:

  • ispuniti zahtjeve naših naručitelja i investitora,
  • ispuniti očekivanja zaposlenika
  • poštivati zakonske propise i norme

Radove izvodimo u skladu sa slijedećim zakonima:
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15)
Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10),
Zakonom o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10),
Pravilnikom o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (N.N. 100/99., čl.27.)
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 175/03, 100/04)
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14).

U realizaciji proizvoda uključujemo naše dobavljače koje kontinuirano ocjenjujemo.